strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

 

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 107

ul. Nowoursynowska 210/212

 

Formularz zapisu - LEKCJA PRÓBNA 
- dla osób rozpoczynających przygodę z tańcem

ZAPIS NA ZAJĘCIA

- dla osób zdecydowanych, zapis do systemu ActiveNow

 

 

 

 

 

 

Grafik 2019/2020:  

 

Klasy 0-III

Wtorki godz. 15.30–16.15

START: 17 września (bezpłatna lekcja próbna)

 

Koszt 120 zł. 

(miesięczna składka za 4 kolejne lekcje, w zależności od ilości dni zajęciowych w miesiącu)

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnienia do odbioru dzieci

 

Zajęcia: AKROBATYKA, JAZZ DANCE, HIP HOP, BALET, DISCO i inne oraz zajęcia dla DOROSŁYCH znajdziesz 
w
 grafiku zajęć 2019/2020 odbywających się w Landzie

 

 

Mie­sięczne składki K.S. „HtoH1” wpła­camy przez system DotPay w Active Now lub na rachu­nek ban­kowy klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, 
Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/107)

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2019/2020

 

Ferie zimowe z HAND to HAND

 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND