strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć dla dzieci i młodzieży

NOWY SEZON TANECZNY 2019/2020 !!!

GRAFIK pojawi się w II połowie sierpnia

 

Aby uzyskać informacje o dniach otwartych i ofercie zajęć w nowym sezonie wypełnij poniższy formularz:

wstępny zapis

W sierpniu zapraszamy na: Warsztaty Wakacyjne oraz Obóz Szkoleniowy   

 

 

 

 

 

Grafik z podziałem na dni tygodnia:

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek   Sobota
Poziom początkujący - dzieci i młodzież zaczynający swoja przygodę z tańcem lub akrobatyką.

Poziom średnio zaawansowany - dzieci i młodzież, którzy już trochę wiedzą o tańcu i akrobatyce.

Poziom zaawansowany - dzieci i młodzież mający doświadczenie w tańcu i akrobatyce.

Poziom open - grupa w której mogą spotkać się osoby początkujące i średnio zaawansowane. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, żeby wszyscy z nich skorzystali.  

 

UWAGA! Poniższy grafik można sortować

np. według przedziału wiekowego lub rodzaju zajęć:

 

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ
NA ZAJĘCIACH

 

 ZGŁOSZENIE DZIECI

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND