strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
ZAPISY DZIECI i MŁODZIEŻY 2019    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

CENNIK KARNETÓW DLA DOROSŁYCH (obowiązuje od września 2018 r.)

KARNET miesięczny jest typu OPEN, tzn. można łączyć style taneczne i różnych instruktorów z wyjątkiem Pole Dance. Przy zapisie należy określić dokładnie dni zajęć.

 

Zajęcia TANECZNE:

Ilość treningów w tygodniu

KARNET miesięczny OPEN

1 godzina zajęć w tygodniu

110 zł. za 4 kolejne zajęcia

1,5 godziny zajęć w tygodniu

150 zł. za 4 kolejne zajęcia

2 godziny zajęć w tygodniu

200 zł. za 8 kolejnych zajęć

2,5 godziny zajęć w tygodniu

250 zł. za 8 kolejnych zajęć

3 godziny zajęć w tygodniu

270 zł. za 12 kolejnych zajęć

3,5 godziny zajęć w tygodniu

310 zł. za 12 kolejnych zajęć

4 godziny zajęć w tygodniu

330 zł. za 16 kolejne zajęcia

Pojedynczy trening (1 godzina)

35 zł.*

Pojedynczy trening (1,5 godziny)

45 zł.*

 *Jeśli zdecydujesz się na zajęcia, które zostały opłacone jako pojedynczy trening, opłata ta może zostać odliczona od kwoty karnetu.

 

Zajęcia POLE DANCE:

Ilość treningów w tygodniu

KARNET miesięczny

1 trening  w tygodniu 55 min

120 zł. za 4 kolejne zajęcia

1 trening  w tygodniu 90min

160 zł. za 4 kolejne zajęcia

2 treningi w tygodniu 55 min

220 zł. za 8 kolejnych zajęć

2 treningi w tygodniu 90min

300 zł. za 8 kolejnych zajęć

3 treningi w tygodniu 55 min

300 zł. za 12 kolejnych zajęć

4 treningi w tygodniu 55 min

360 zł. za 16 kolejnych zajęć

Pojedynczy trening (od 30 do 55 minut)

35 zł. 

Pojedynczy trening (1,5 godziny)

45 zł. 

wejście bez instruktora - OPEN POLE

20 zł. za godzinę

indywidualna lekcja z instruktorem

do ustalenia

 

FITNESS NA TRAMPOLINACH JUMPING FROG i inne zajęcia FITNESS:

Ilość treningów w tygodniu

KARNET miesięczny OPEN

1 trening  w tygodniu 50 min

100 zł. za 4 kolejne zajęcia

2 treningi w tygodniu 50 min

160 zł. za 8 kolejnych zajęć

3 treningi w tygodniu 50 min

280 zł. za 12 kolejnych zajęć

Pojedynczy trening

30 zł.

 

KARTY PARTNERSKIE:

Nazwa karty

Dopłata do karty

Kolejne zajęcia tego samego dnia

MultiSport Plus

Bez dopłat

15 zł. za każde następne zajęcia

MultiSport Senior

Bez dopłat

15 zł. za każde następne zajęcia

FitProfit

Bez dopłat

15 zł. za każde następne zajęcia

FitSport

Bez dopłat

15 zł. za każde następne zajęcia

OK System

5 zł.

15 zł. za każde następne zajęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

  • 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przy wykupieniu karnetu na minimum jeden miesiąc
  • W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie z regulaminem zajęć.
  • Karnety płatne są z góry i liczone są za kolejne zajęcia licząc od pierwszych, niezależne od ilości treningów, w jakich się uczestniczyło.
  • Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie.
  • Opłaty za karnety dla dorosłych dokonujemy gotówka w recepcji lub przelewem przed zajęciami

      na rachunek bankowy Nr 10 1140 2004 0000 3402 7811 6835 wpisując imię i nazwisko oraz                rodzaj zajęć

  • Cennik obowiązuje od 31 grudnia 2018 r.

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie REST Store Sklep TanecznyWodny Park Carmen Sklep Taneczny  Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND