strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

W dniu 17 kwietnia, w Sali Sportowej SP 313 przy ul. Cybisa 1, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2016. W rywalizacji sportowej w tańcu Disco Dance, Disco Dance Freestyle i Hip Hop udział wzięło ponad 400 zawodników z 14 klubów. Zawodnicy zostali podzieleni na 52 kategorie w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Najmłodsi tancerze mieli 6 lat, najstarsi 17. Turniej odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów i uprzejmości Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 313 Pani Alicji Patalas. Dziękujemy za obecność i wsparcie przy wręczaniu nagród Panu Burmistrzowi Robertowi Kępie i Rafałowi Miastowskiemu. Bardzo dziękujemy również rodzicom zawodników zrzeszonych w naszym Klubie, bez pomocy których nie byłoby mowy o sprawnym przeprowadzeniu zawodów oraz naszym zawodniczkom z Formacji Dzieci, które oprócz rywalizacji na parkiecie cały dzień służyły pomocą.

Wakacje z HAND to HAND

ZAPISZ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND