strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

37. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „KONIN 2016” odbył się w dniach 1 – 5 czerwca 2016 r. Udział wzięły: Formacja Show Dance Dzieci "TIME" i Formacja Juniorzy, zakwaterowani byliśmy w Ośrodku GWAREK nad Jeziorem Ślesińskiem. Zdobyliśmy APLAUZ WYRÓŻNIENIE, przeżyliśmy niezapomniane chwile:

  • występ na scenie Konińskiego Domu Kultury
  • Koncert Margaret
  • gra w kręgle
  • zabawa w Rodzinnym Centrum Rozrywki
  • rejs statkiem "Dziwożona" po jeziorze Mikorzyńskim
  • zwiedzenie Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym
  • kąpiel w pływalni RONDO
  • wspólne spotkanie, dyskoteka i kiełbaski w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym DELFIN w Półwiosku Starym
  • barwny korowód uczestników festiwalu na trasie Koniśki Dom Kultury - Amfiteatr
  • koncert galowy zakończony tuż przed północą pokazem sztucznych ogni 

 

Wakacje z HAND to HAND

ZAPISZ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND