strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Po długiej przerwie mieliśmy okazję i przyjemność brać udział w Turnieju Time For Dance

Gratulujemy organizatorom Born2Dance Studio M.Szulc i M.Mikołajek świetnej organizacji i sprawnego przeprowadzenia turnieju!
Gratulujemy naszym tancerzom, którzy dali z siebie wszystko, aby pierwszy raz w tym roku zaprezentować się na parkiecie!
Jesteśmy dumni!

Najpierw były solówki PAI, wszystkie nasze solistki walczyły w grupach gdzie było ok.60 tancerek

najwyżej uplasowały się Marysia, Natalia i Oliwia kwalifikując się do 1/2 finału
gratujemy również pozostałym tancerkom: Helena, Nina, Roksana, Zuzia, Emma i Gabrysia, które zdecydowały się wystąpić
Potem była rywalizacja grup i formacji
Emocje były ogromne bo wyniki były widoczne bezpośrednio po prezentacji na ekranie
Formacja Flow Mini - I miejsce
Grupa jazz - III miejsce
Grupa jazz New - IV miejsce
Formacja Dzieci jazz - IV miejsce
Formacja Juniorzy - VI miejsce
Formacja Flow - Scary - VIII miejsce
Formacja Kids jazz - X miejsce
Obejrzyjcie relację foto

Wakacje z HAND to HAND

ZAPISZ SIĘ

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND