strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Wakacje z HAND To HAND

 

Lato 2017 „Taniec i Akrobatyka”

Lato 2017 z tańcem i akrobatyką

to jednodniowe zajęcia w terminie 17-21 lipca typu „Lato w Mieście Tańcem Sportowym 2017” dla dzieci w wieku 6-14 lat (z podziałem na grupy wiekowe
i poziom zaawansowania)


W programie:

 • taniec
 • akrobatyka
 • zajęcia manualne
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • gry i kon­kursy
 • przejażdżki na koniku mecha­nicznym „pony cycle”
Gwarantujemy:
 • wykwalifikowaną opiekę w godz 8.00-16.30
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów do prowadzenia zajęć
 • obiad dwudaniowy (drugie śniadanie dzieci przynoszą indywidualnie)
 • dobrą zabawę

 

Termin: 17 – 21 lipca

 

Zajęcia w godzinach: 8.00 - 16.30

Miejsce: Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land

 

Koszt: dzięki dofinansowaniu z Urzędu m. st. Warszawa, Dzielnicy Mokotów koszt to tylko wakacyjna składka
w wysokości: 
90 zł. za jeden dzień LUB 420 zł. za 5 dni 


Warunek uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie przez formularz na wybrane dni
 2. Wpłata części składki w wysokości 90 zł.
 3. Uzupełnienie składki do dnia 14 lipca 2017 r.
 4. Pobranie, wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika do dnia 14 lipca 2017 r. 

 

wpłaty gotówką:

w recepcji w CH Land ul. Wałbrzyska 11, w godzinach pracy (pon-pt. w g. 17-21, sobota 10-13)

 

wpłaty na konto:

Klub Sportowy „HAND to HAND 1”
ul. J. S. Bacha 26/1003
02-743 Warszawa
Rachunek bankowy nr:
83 1500 1865 1218 6011 0141 0000

tytuł: składka wakacyjna + imię i nazwisko dziecka 

RAMOWY PLAN DNIA

- Spotykamy się każdego dnia w sali 218 od godz. 8 i bawimy się razem do 16.30.

- WEJŚCIE DO LANDU BĘDZIE MOŻLIWE od g. 8 tylko wejściem pod tarasem! 
- Na warsztaty zabieramy strój na zajęcia i drugie śniadanie.
- Pierwszego dnia konieczne jest dostarczenie karty uczestnika, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił!

 

MENU


W przypadku pytań proszę o kontakt:
taniec@handtohand.pl lub 695373704 

 

 Formularz zapisu  Karta uczestnika   Regulamin

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND