strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dzieci i młodzieży

Modern Dance

FORMULARZ ZAPISU
NA ZAJĘCIA TANECZNE 2016/2017

Nauka tańca Modern

 

Modern Dance jest odmianą taneczno-ruchową, w której tancerz pokazuje swoje emocje. Jest charakterystyczny dla tańca wyrazistego. Charakterystyczną cechą modern dance są płynne ruchy zaczerpnięte z klasyki i ułożenie stóp z zaczerpnięte z tańca jazzowego. 


Dla kogo
Modern można tańczyć już w przedszkolu, ale z uwagi na wyrazistość jaką powinien zawierać i emocje jakie przekazuje, w naszej szkole tańca proponujemy je dzieciom od 8 roku życia.

 

Tańca Modern uczymy głównie we wszystkich Formacjach i grupie Tańca Nowoczesnego

Znajdź taniec Modern w grafiku 2016/2017

Gdzie:

Naukę tańca Modern prowadzimy w siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, w Centrum Handlowym Land oraz w:

  • SP Nr 46, ul. Wałbrzyska 5
  • SP Nr 107, ul. Nowoursynowska 210/212
  • Gimnazjum Nr 11, ul. Podbipięty 2

 

Instruktorzy tańca modern:
Małgorzat Grzywińska

Natalia Jóźwiak

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

 

 

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND