strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dzieci i młodzieży

Akrobatyka

 

Stretching z Flexiline

 

Flexiline® to profesjonalny przyrząd do rozciągania 

zaprojektowany i wyprodukowany przez profesjonalistów z myślą o wszystkich którzy pragną osiągnąć wymarzoną elastyczność ciała.

UWAGA, na zajęcia przyrząd jest udostępniany w cenie zajęć!

 

Stretching z Flexiline to zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni celem ich rozciągnięcia i uelastycznienia. Poprawia ukrwienie układu motorycznego i powoduje jego rozruszanie. Standardowy zestaw ćwiczeniowy trwa kilkanaście do kilkudziesięciu minut jednej sesji. Polega na kilkunastosekundowej, izometrycznej pracy (napinaniu) mięśnia, powolnym rozluźnianiu go, a następnie rozciąganiu go przez następne kilkadziesiąt sekund. Przy regularnych ćwiczeniach wyraźny progres jest widoczny już po upływie jednego miesiąca.

 

Gdzie?

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 75 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, budynek A (ten mniejszy), Warszawa

 

Kiedy?

Wtorki, godz. 19.00 (9 lat i starsi)

Wtorki, godz. 20.00 (18+) 

Czwartki, godz. 19.00 (9 lat i starsi)

Czwartkigodz. 20.00 (18+) 

Pierwsze zajęcia już 13 września 2016 r.

 

Koszt:

Wejście na 1 trening 40 zł. - PROMOCJA wrześniowa 30 zł.

4 treningi w miesiącu 120 zł. - PROMOCJA wrześniowa 100 zł.

8 treningów w miesiącu 200 zł. - PROMOCJA wrześniowa 180 zł. 

FORMULARZ ZAPISU

Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND