strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dzieci i młodzieży

Jazz Dance

Balet / taniec klasyczny

 

Balet czyli nauka techniki tańca klasycznego, bo chociaż zwykło się używać terminu „balet” do określenia zajęć z klasyki to jednak słowo balet odnosi się do widowiska tanecznego, spektaklu odbywającego się na scenie, którego podporą jest właśnie technika klasyczna.
Taniec klasyczny wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku. Ćwiczenia przy drążku służą rozgrzaniu i rozciągnięciu, wzmocnieniu mięśni i wyrobieniu sprężystej pracy nóg. Ćwiczenia na środku sali przechodzą od prostych do coraz bardziej złożonych, zawierają elementy skoków, obrotów i urozmaiconą pracę rąk. Zajęcia taneczne z baletu / tańca klasycznego to również ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, gibkość (rozciągnięcie), prawidłową postawę i pamięć ruchową. Osoby tańczące balet dążą do ukazania doskonałości ciała, harmonii i płynności ruchu. Technika tańca klasycznego jest podstawą dla wielu innych stylów tanecznych.


Dla kogo?
Dla wszystkich! Swoich sił mogą próbować w naszym zespole dzieci już od 3 roku życia w różnych grupach wiekowych i na różnym poziomie zaawansowania
 

Gdzie:

Naukę baletu / tańca klasycznego prowadzimy głownie w siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 75 budynek "A" w CH LAND, ul. Wałbrzyska 11. Jej elementy przenikają również do innych zajęć prowadzonych w:

  • SP Nr 46, ul. Wałbrzyska 5
  • SP Nr 107, ul. Nowoursynowska 210/212
  • SP Nr 146, ul. Domaniewska 33
  • Gimnazjum Nr 11, ul. Podbipięty 2
  • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

Znajdź lekcje baletu - klasyki w grafiku 2016/2017

Instruktorzy:

Joanna Fituch

Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND