strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dzieci i młodzieży

Disco Dance

FORMULARZ ZAPISU
NA ZAJĘCIA TANECZNE 2016/2017

Formacje 

 

Co to jest Formacja? Formacja to zespół tancerzy dążących do osiągnięcia wspólnych celów. Nasze formacje specjalizują się w tańcu Jazz, Modern, Disco oraz kategoriach tanecznych Show Dance i Fantasy. Są to grupy złożone z tancerzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy pragną rywalizować na zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach tanecznych. Formacja na zawodach może liczyć od 8 do 24 zawodników, ale nasi tancerze z formacji realizują się również jako soliści oraz tańcząc w duetach i małych grupach tzw. Mini Formacjach. Formacje taneczne HAND to HAND posiadają na swoim koncie wiele sukcesów takich jak tytuły Mistrza Polski w Tańcu Sportowym, Złote i Srebrne Aplauzy z Festiwalu w Koninie i Muszelki Wigier z festiwalu w Suwałkach. Jest to miejsce dla ambitnych, rządnych przygód, pragnących się rozwijać i kochających taniec dzieci i młodzieży.

Znajdź teminy zajęć Formacji w grafiku 2016/2017

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Kliknij i skontaktuj się z nami

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND