strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dorosłych

Zaję­cia z Jail­sonem De Oli­ve­ira

Zaję­cia z Jail­sonem De Oli­ve­ira 


Zapra­szamy ser­decz­nie Pań­stwa na zaję­cia taneczne oparte na połą­cze­niu bra­zy­lij­skich rytmów z domieszką… wszyst­kiego co arty­styczna dusza w danej chwili zapra­gnie.

Zaję­cia pro­wa­dzi
Jailson De Oliveira – bra­zy­lij­ski tan­cerz, instruk­tor, mistrz samby, współ­za­ło­ży­ciel sam­bo­wej Grupy Tanecz­nej Samba Art.

 

Ceny karnetów:

  • 4 zajęcia 100 zł.
  • 8 zajęć 160 zł.
  • 12 zajęć 200 zł.
  • karnet OPEN na wszystkie zajęcia dla dorosłych 300 zł., ważny 1 miesiąc

 


Wybierz zaję­cia dla siebie i zacznij już dziś! 

 

Brasil Mix
Samba Brasil
Latino Mix

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND