strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dorosłych

Zajęcia Fitness

 

honorujemy karty FIT

 

Balet dla dorosłych

  

Balet dla dorosłych czyli nauka techniki tańca klasycznego, który jest znany ze swojej dostojności i elegancji ruchu. Wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku. Ćwiczenia przy drążku służą rozgrzaniu i rozciągnięciu, wzmocnieniu mięśni i wyrobieniu sprężystej pracy nóg. Ćwiczenia na środku sali przechodzą od prostych do coraz bardziej złożonych, zawierają elementy skoków, obrotów i urozmaiconą pracę rąk. Zajęcia taneczne z baletu / tańca klasycznego to również ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, gibkość (rozciągnięcie), prawidłową postawę i pamięć ruchową. Osoby tańczące balet dążą do ukazania doskonałości ciała, harmonii i płynności ruchu. Technika tańca klasycznego jest podstawą dla wielu innych stylów tanecznych.

 

Gdzie

W siedzibie Szkoły Tańca HAND to HAND, sala 75 w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11, budynek A (mniejszy)

 

Kiedy

Soboty, godz. 12.15

 

Koszt:

Karnet na 4 treningi 120 zł.,  WIOSENNA PROMOCJA: 100 zł.

 

 

FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 
dla DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
  Potrzebujesz więcej informacji? 
Kliknij i skontaktuj się z nami

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND