strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Najbliższe plany dla Formacji

Do dnia 7 sierpnia musimy zdecydować kto weźmie udział w "Roztańczony PGE Narodowy", "Mistrzostwa Ursynowa 2018", "IDO World Show Dance Cups RIESA 2018"

Po zapoznaniu się ze szczegółami proszę o wypełnienie formularza deklaracji udziału do dnia 7 sierpnia.
UWAGA! Formularz należy wypełnić niezależnie od decyzji zaznaczając TAK lub NIE

Formularz deklaracji udziału 

Potwierdzeniem deklaracji udziału w wybranych imprezach jest dokonanie wpłaty wpisowego lub zaliczki do dnia 7 września 2018 r. gotówką w recepcji (recepcja będzie otwarta od dnia 20 sierpnia) lub przelewem na rachunek Klubu. Informacja kto w czym zatańczy będzie podana na podstawie formularza w drugiej połowie sierpnia.

 

Roztańczony PGE Narodowy. Będzie to wyjątkowy Turniej Tańca, ponieważ oprócz rywalizacji w murach Stadionu Narodowego, każdy zawodnik dostanie wejściówkę do wydzielonego sektoru podczas koncertu największych gwiazd muzyki tanecznej z Polski oraz z zagranicy. Proponujemy, żeby w turnieju wzięły udział wszystkie nasze Formacje i Małe Grupy oraz zaawansowani tancerze w kategorii solo Performing Art Improvisation. Ostateczną decyzję które prezentacje zgłosimy podejmiemy na podstawie deklaracji z formularza

  • Termin: 21, 22 września 2018 r., szczegółowy program organizator udostępni po 10 września
  • Koszt: Formacja 40 zł., Mała Grupa 45 zł., solo 50 zł. od zawodnika za jedną kategorię, Formacja 40 zł., Mała Grupa 45 zł., solo 50 zł. od zawodnika za jedną kategorię gotówką w recepcji lub przelewem na rachunek Klubu do dnia 7 września
  • Miejsce: PGE NARODOWY, sala V.I.P. ul. Poniatowskiego 1 w Warszawie

 

Mistrzostwa Ursynowa 2018, dotyczy wszystkich Formacji i Małych Grup

  • Termin: 29 września 2018 r., szczegółowy program organizator udostępni po 1-2 dni przed Mistrzostwami
  • Koszty: 30 zł. wpisowe od zawodnika za jedną kategorię gotówką w recepcji HtoH lub przelewem na rachunek Klubu do dnia 7 września
  • Miejsce: Warszawa Ursynów

 

IDO World Show Dance Cups RIESA 2018, dotyczy Formacji JEŻE i LA LA LAND, Małe Grupy URODZINY i PLAŻA

  • Termin: 21-23 listopada 2018 r.
  • Koszty: zaliczka w wysokości 50 zł. płatna do dnia 7 września (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem na rachunek Klubu), całkowity koszt to około 1100-1250 zł. (w tym: licencja roczna IDO, opłata startowa, przejazd, noclegi, wyżywienie ubezpieczenie koszty opieki) Ostateczna kwota będzie znana na początku października
  • Miejsce: Riesa, Niemcy

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND