strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

KURS TAŃCA DLA NARZECZONYCH / DLA PAR / DLA NOWOŻEŃCÓW

KURS TAŃCA DLA NARZECZONYCH / DLA PAR / DLA NOWOŻEŃCÓW

dla wszystkich par które chcą potańczyć razem!

 

poziom zaawansowania - początkujący lub średniozaawansowany

czas trwania - 1 miesiąc (8 spotkań po 60 minut)

terminy - środa g. 20.15 i piątek g. 20.15

rodzaj tańca - walc, rock and roll, taniec użytkowy - disco pary

koszt - 200 zł od pary

miejsce - CH land, ul Wałbrzyska 11 lokal 75 - przed pierwszymi zajęciami zapraszamy na recepcję w lokalu 218

 

Start w dowolną środę lub piątek po zgłoszeniu się min. 4 par.

O rozpoczęciu poinformujemy telefonicznie.

 

Więcej informacji pod nr tel. 695373704

formularz zgłoszenia

 

 

 

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND