strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Zmiany w grafiku

Od dnia 16 października obowiązuje nowy grafik zajęć. Zmiany dotyczą m. in.:

1. Nowe zajęcia dla Dorosłych z Yunesky Ramon Caballero Martinez

2. Nowa grupa Shuffle Dance:

• 11 lat i starsi: czwartek godz. 16.00-17.00

3. Nowe grupy Akrobatyki:

• poniedziałek, godz. 20.30-21.30, 10 lat i starsi
• środa, godz. 17.00-18.00

4. Zmiana godzin zajęć:

• Akrobatyka: 12 lat i starsi we wtorki godz. 20.15
• Zabawy z Tańcem: 3-5 lat w środy godz. 17.00
• Balet: 3-4 lata w piątki, godz. 16.45

Grafik DOROŚLI

Grafik DZIECI

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Ferie zimowe z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND