strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

LETNI OBÓZ TANECZNY „IWONICZ 2017”

Wyjazd z Warszawy 13 sierpnia 2017 r. (niedziela) Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przed „Małym Landem” (drugi parking od ul. Wałbrzyskiej, ten bez szlabanu)

 

Kilka przypominek:

Uczestników należy wyposażyć przede wszystkim w: ubranie odpowiednie do pory roku, obuwie sportowe (do tańca, gimnastyki, biegów, spacerów), kapcie, klapki, strój treningowy, dres, przybory toaletowe, bieliznę osobistą na każdy dzień obozu, strój kąpielowy oraz czepek, mały plecak na wycieczki, przybory do pisania. Do torby lub walizki należy przymocować wizytówkę z nazwiskiem dziecka i spis rzeczy. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych. Pieniądze i ważniejsze przedmioty należy zdeponować w wychowawcy. Za zagubione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
Czystość głowy. Prosimy o sprawdzenie czystości głowy przed wyjazdem! Jeśli dziecko jest leczone na wszawicę rodzice muszą poinformować o tym fakcie wychowawcę.

Telefony komórkowe: uczestnicy obozu będą mogli korzystać z telefonów jedynie w określonych godzinach tj. w czasie ciszy poobiedniej oraz podczas przejazdu na obóz i z obozu.

Listy uczestników z przydziałem autokaru i podziałem na grupy wychowawcze sprawdź TUTAJ  

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND