strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

ZAKOŃCZENIE SEZONU TANECZNO – AKROBATYCZNEGO 2016/2017

Zajęcia taneczne i akrobatyczne w szkołach podstawowych oraz w CH Land zakończyły się!

 

BARDZO PROSIMY O ZWROT WSYSTKICH STROJÓW do tańca!

do recepcji w sali 218, od poniedziałku do piątku w godz. 17-21 oraz w sobotę w godz. 10-13 i niedziele w g. 13-15

 

Informacja o składkach pod nr tel 695373704 lub mail – skarbnik@handtohand.pl

 

 

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty z tańcem i akrobatyką w terminie 17 – 21.07.2017r.

 

 

 

GRAFIK zajęć wakacyjnych dla dorosłych będzie dostępny ok. 25 czerwca.

 

 

 

GRAFIK zajęć na nowy rok szkolny 2017/2018 będzie dostępny w ostatnich dniach czerwca.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND