strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Nabór do nowej Formacji „Kids 2017/2018”

Klub Sportowy „HAND to HAND 1” ogłasza nabór do nowej Formacji „Kids 2017/2018”. Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat, które chcą rozwijać umiejętności w grupie bardziej zaawansowanej i brać udział w turniejach oraz występach tanecznych.

 

Regularne treningi będą się odbywały od września 2017 r., natomiast w dniach 15 maja – 21 czerwca odbędzie się seria treningów przygotowawczych, na których dzieci będą mogły poznać nowe techniki tańca i akrobatyki oraz sposób pracy w grupie zaawansowanej. Treningi będą się odbywały w naszych salach znajdujących się w CH Land przy ul. Wałbrzyskiej 11 (Metro SŁUŻEW)

 

PIERWSZE ZAJĘCIA W ŚRODĘ 7 CZERWCA!!!

 

Taniec (sala 75 – Mały Land):


• 7 czerwca (środa), godz. 16.30-17.30
• 11 czerwca (niedziela), godz. 17.30-18.30
• 14 czerwca (środa), godz. 16.30-17.30
• 17 czerwca (sobota), godz. 10.00-11.00
• 18 czerwca (niedziela), godz. 17.30-18.30
• 21 czerwca (środa), godz. 16.30-17.30

koszt za jedne zajęcia 25 zł. płatne w recepcji lub przelewem

 

Akrobatyka dla chętnych (sala 218 – Duży Land):

• Piątki, godz. 16.00

Koszt treningów akrobatyki to 100 zł. za 4 kolejne treningi płatne w recepcji lub przelewem

 

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy wyłącznie przez formularz umieszczony na www.handtohand.pl do dnia 29 maja 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND