strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2018

XXIV Puchar Polski w Tańcu Sportowym RADZYMIN 2018, 9 i 10 czerwca

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Al. Jana Pawła II 20

UWAGA:

  • 9 czerwca zostaną rozegrane kategorie solo i duety
  • 10 czerwca zostaną rozegrane kategorie grup i formacje

 

Dotyczy wszystkich grup i formacji (Flow, Kids, Dzieci, Dzieci 2, Juniorzy, 16+, 313...) oraz ochotników solo i duety

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału i wpłatę wpisowego (30 zł. od osoby za kategorię) do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Deklaracja udziału PUCHAR POLSKI 2018

Dojazd: Autokar lub indywidualny, miejsce wyjazdu i kosz zostaną podane po zebraniu zgłoszeń

 

Koszty główne:

  • 30 zł. wpisowe od zawodnika za kategorię (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem) do dnia 25 kwietnia
  • ?? zł. przejazd autokarem (kwota zostane podane po zebraniu zgłoszeń)
  • posiłki tancerze kupują we własnym zakresie w miejscowym barku

Inne koszty:

  • 25 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które posiadają już licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze w tym roku nie tańczyły na zawodach PZTSport i nie dokonały tej wpłaty)

 

  • 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyli na zawodach PZTSport i nie dokonały tej wpłaty)
  • 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport i nie dokonały tej wpłaty)
  • 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2018 rok)

 

UWAGA, wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenia lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy.

REGULAMIN

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND