strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2018

39 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2018, 6-10 czerwca

Zakwalifikowani: Formacja Dzieci Show Dance i Jazz Dance oraz Formacja Juniorzy Show Dance i Jazz Dance

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału i wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł. do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Deklaracja udziału KONIN 2018

  • Wyjazd do Konina w dniu 6 czerwca (środa) przed południem, powrót z Konina w dniu 10 czerwca (niedziela) bezpośrednio na Puchar Polski do Radzymina
  • Koszt około 400-450 zł. (przejazd, pobyt, posiłki, wpisowe, koszty opieki)

 

Szczegóły pojawią się do dnia 8 maja

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND