strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Festiwal "ASTERIADA 2018"

XVII Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA 2018"

 

 • TERMIN: 8 i 9 marca 2018 r. Informacja o dokładnym terminie prezentacji będzie znana i umieszczona na naszej stronie internetowej po dniu 26 lutego
 • MIEJSCE: Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
 • DOJAZD: Wynajęty autokar
 • KOSZT udziału: 10 zł. Wpłaty do dnia 8 lutego gotówką lub na rachunek bankowy Klubu nr 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 tytułem: „Imię i Nazwisko, ASTERIADA 2018”

 

Proszę o zadeklarowanie czy dziecko weźmie udział w Asteriadzie poprzez wypełnienie formularza: 

ASTERIADA 2018

Proszę, żeby dziecko też wiedziało czy wystąpi!

 

Na podstawie deklaracji zdecydujemy jakie układy i w jakich składach osobowych zaprezentujemy na Asteriadzie.

Nasze wstępne propozycje:

 • Dzieci Grupa JAZZ
 • Dzieci Grupa „NA PLAŻY”
 • Dzieci Grupa „URODZINY”
 • Juniorzy Grupa JAZZ
 • 16+ Grupa MODERN
 • Flow Dance
 • Hip Hop LAND młodsi
 • Hip Hop LAND starsi
 • Formacja KIDS młodsi
 • Formacja KIDS starsi
 • SP 313 młodsi
 • SP 313 starsi
 • SP 33 starsi
 • SP 46 starsi
 • SP 271 starsi

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND