strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance ŁOMIANKI 2018, 18-20 maja

Integracyjne Centrum-Dydaktyczno Sportowe, ul. Stanisława Staszica 2, Łomianki

Dotyczy:

 • Formacja Dzieci
 • Mała Grupa Dzieci
 • Formacja Juniorzy
 • Mała Grupa Juniorzy
 • Formacja 16+
 • Mała Grupa 16+
 • ochotnicy solo i duety

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału i wpłatę wpisowego (47 zł. od osoby za kategorię) oraz kosztów przygotowania Małych Grup (150 zł. od osoby) do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Deklaracja udziału JAZZ DANCE 2018

 • Dojazd: autokar lub indywidualny
 • Wpisowe: 47zł od osoby za kategorię
 • Składka roczna PFT: 60 zł - jeśli ktoś nie występował w Kleszczowie
 • Koszt przygotowania Małych Grup: 150 zł.
 • Koszt przygotowania Formacji jest finansowany ze składek
 • Koszt strojów do formacji:

 

  16+ JUNIORZY DZIECI
wartość stroju 380 300 280
do zapłaty 190 150 140

 

 • Koszt strojów do mini formacji:

 

  16+ JUNIORZY STARSI JUNIORZY MŁODSI DZIECI
wartość stroju        
do zapłaty        


WPŁATY za stroje do 10 maja gotówką na recepcji lub przelewem na konto.

 

Harmonogram dodatkowych treningów

Regulamin Mistrzostw

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND