strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym 2017

Najbliższe dodatkowe treningi odbędą się 18 listopada w sali 75 CH Land:

• 10.30-12.00 Mała Grupa Juniorzy 2 
 

W listopadzie treningi środowe będą się odbywały w godz.:
• 16.30-17.30 Formacja La La Land
• 17.30-18.30 Formacja Disco Dance

• 17.30-18.30 Mała Grupa "Na Plaży" (korytarz)

• 18.30-19.00 Mała Grupa Juniorzy 2 (korytarz)
• 18.30-19.30 Formacja Weterynarz
• 19.30-20.00(30) Mała Grupa Dzieci Jazz

 Harmonogram zajęć w środy

Wstępna lista startowa z obliczeniem wpisowego na zawody.

Proszę sprawdzić (w przypadku błędów proszę o kontakt):
- kategorie w których dziecko tańczy (jasne pola tańczy, ciemne nie tańczy)
- wysokość wpisowego (kwota w ostatniej kolumnie)
- ważność zaświadczenia lekarskiego („+” aktualne, „-” nie aktualne, lekarz będzie 17.11.2017 r.)
- opłaty PZTSport („+” wszystko OK, „+/-” brak 25 zł. za składkę 2017, „-” do wpłaty 65 zł. za licencje, książeczkę i składkę 2017)
Wpisowe i ewentualne opłaty PZTSport należy wpłacić do dnia 8 listopada (środa) gotówką w recepcji lub przelewem.

Na liście nie ma jeszcze składu Formacji KIDS Starsi i Dzieci 2:

Lista startowa z obliczeniem wpisowego

Na liście nie ma składu Formacji KIDS Starsi i Flow Dance:

Składy Formacji

Na liście nie ma składu Małej Grupy Dzieci 2:

Składy Małych Grup

Proszę o informację czy dziecko jedzie autokarem na zawody, czy zostanie dowiezione indywidualnie:

Sposób dojazdu na mistrzostwa

Program Mistrzostw

Regulamin

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Ferie zimowe z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND