strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Mistrzostwa Ursynowa, Eliminacje MP 2017

Mistrzostwa Ursynowa, Eliminacje MP 2017

Program

Deklaracje udziału przyjmujemy wyłącznie przez formularz do dnia 25 września

UWAGA! Wszyscy tancerze muszą się zdeklarować w formularzu czy wystąpią czy nie

Deklaracja zgłoszenia na Mistrzostwa i do lekarza

Termin zawodów: 30 września 2017 r., rozpoczęcie zawodów o godz. 10

Miejsce: Hala UCSiR, ul. Hawajska 7, Warszawa

Dojazd: Indywidualny, zbiórka na miejscu zawodów, godzina będzie podana do dnia 27 września

Wpisowe: 25 zł od zawodnika za każdą konkurencję (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem) do dnia 25 września

 

Pozostałe koszty:

  • 25 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze w tym roku nie tańczyły w Nidzicy lub Radzyminie i nie dokonały tej wpłaty)
  • 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport)
  • 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które nie tańczyły na zawodach PZTSport)

 

UWAGA!

Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego 

wystawione przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia w dniu 29 września przyjedzie do nas lekarz sportowy. Zapraszamy po godz. 18.30 do 75 w CH Land. Wymagane będą podstawowe badania: krew, mocz i EKG, badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 50 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 29 września 2017 r.  

REGULAMIN

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Ferie zimowe z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND