strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Miesięczne składki członkowskie obowiązujące od września 2017 r.

Dzieci i młodzież:

 • Akrobatyka
 • Balet / taniec klasyczny
 • Disco Dance
 • Hip Hop i Break Dance
 • Jazz Dance
 • Mix Dance
 • Shuffle Dance i Hip Hop
 • Taniec Nowoczesny
 • Taniec Towarzyski
 • Trampoliny dla dzieci
 • Zabawy z tańcem
 • Zumba Kids

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 godzina

100 zł. za 4 kolejne zajęcia

1,5 godziny

140 zł. za 4 kolejne zajęcia

2 godziny

180 zł. za 8 kolejnych zajęć

2,5 godziny

225 zł. za 8 kolejnych zajęć

3 godziny

240 zł. za 12 kolejnych zajęć

3,5 godziny

280 zł. za 12 kolejnych zajęć

4 godziny

300 zł. za 16 kolejne zajęcia

4,5 godziny

315 zł. za 16 kolejnych zajęć

5 godzin

325 zł. za 20 kolejnych zajęć

Pojedynczy trening, zajęcia próbne (do 1 godziny)

30 zł.*

Pojedynczy trening, zajęcia próbne (do 1,5 godziny)

40 zł. 

*Jeśli dziecko zdecyduje się na zajęcia, które zostały opłacone jako pojedynczy trening, opłata ta może zostać odliczona od pierwszej składki.

 

Jeśli z pewnych powodów dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach, to może je odpracować na innych (w ciągu jednego miesiąca od nieobecności). Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności.

 

Formacje:
UWAGA! Składki dla formacji są stałe, niezależnie od długości miesiąca i ilości zajęć formacji *

Nazwa Formacji

Składka miesięczna, za miesiąc kalendarzowy

KIDS młodsi i KIDS starsi

250 zł. za miesiąc

DZIECI 2

265 zł. za miesiąc

FLOW

280 zł. za miesiąc

DZIECI, JUNIORZY i 16+

290 zł. za miesiąc

313

200 zł. za miesiąc

 

* W składkę wliczone są dodatkowe treningi z Formacji, które będą organizowane w miarę potrzeb.

Składka nie obejmuję zajęć: Małych Grup, Master Class, Praktis, oraz Warsztatów i choreografii solo/duet. Ze składek są dofinansowywane stroje, wyjazdy itp. Treningi, do końca roku 2017, są częściowo dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów lub Ursynów, jeśli nie otrzymamy dofinansowania w roku 2018, składka może ulec zmianie.

 

MASTER CLASS:

Ilość treningów

Składka miesięczna

1 godzina

160 zł. za 4 kolejne zajęcia

 

MINI FORMACJE:

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

 

 

 

UWAGI:

 • Składki wpłacamy do 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha, 02-743 Warszawa. W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: Składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka klasę/szkołę lub nazwę grupy. NIE WPISUJEMY: „opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę”
 • 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązuje przy opłacie składki na minimum jeden miesiąc
 • Składki dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem grup wyczynowych, płatne są z góry i  liczone za kolejne zajęcia licząc od pierwszych.
 • Składki nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejne miesiące. Usprawiedliwioną nieobecność można odpracować na innych zajęciach dopasowanych wiekowo.
 • Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie.
 • Podane składki obowiązują do 31 czerwca 2017 r.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND