strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Miesięczne składki członkowskie 2017

Dzieci i młodzież:

 • Balet / taniec klasyczny,
 • Mix Dance,
 • Hip Hop,
 • Disco Dance,
 • Taniec Nowoczesny,
 • Trampoliny dla dzieci

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 trening tygodniowo x 45-60 min

90 zł. za 4 kolejne zajęcia

1 trening tygodniowo x 90 min

120 zł. za 4 kolejne zajęcia

2 treningi tygodniowo x 45-60 min

160 zł. za 8 kolejnych zajęć

3 treningi tygodniowo x 45-60 min

220 zł. za 12 kolejnych zajęć

4 treningi tygodniowo x 45-60 min

280 zł. za 16 kolejnych zajęć

Pojedynczy trening (45-60min)

25 zł. (pierwsza lekcja jest bezpłatna)

Pojedynczy trening (90min)

35 zł. (pierwsza lekcja jest bezpłatna)

 

Grupy wyczynowe:

 • Formacja 313
 • Formacja Kids 2016
 • Formacja Kids 2016/2017
 • Formacja Flow Dance

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

2 treningi tygodniowo 90 min

180 zł. za miesiąc zajęć

2 treningi 90min + akrobatyka 60 min

230 zł. za miesiąc zajęć

2 treningi 90min + akrobatyka 90 min

250 zł. za miesiąc zajęć

2 treningi 90min + akrobatyka 60 min + klasyka

260 zł. za miesiąc zajęć

2 treningi 90min + akrobatyka 90 min + klasyka

280 zł. za miesiąc zajęć

Treningi są częściowo dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, dzielnicy Mokotów / Ursynów

 

 • Formacja Dzieci
 • Formacja Juniorzy 
 • 16+

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

3 treningi tygodniowo x 1-3 godziny   250 zł. za 12 kolejnych zajęć

W składce grup wyczynowych są ujęte ewentualne treningi dodatkowe dla tworzenia i doskonalenia dużych choreografii/formacji przygotowywanych na Mistrzostwa. Treningi są częściowo dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, dzielnicy Mokotów

 

 • Mini Formacje

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 trening tygodniowo x 45-60 min

90 zł. za 4 kolejne zajęcia

 

Pozostałe zajęcia:

 • Akrobatyka

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 trening tygodniowo x 1 godz.

 100 zł. za 4 kolejne zajęcia

Pojedynczy trening

30zł. (pierwsza lekcja jest bezpłatna)

1 trening tygodniowo x 1,5 godz.

 120 zł. za 4 kolejne zajęcia

Pojedynczy trening

35zł. (pierwsza lekcja jest bezpłatna)

 

 • Flexiline

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 trening tygodniowo x 1 godz.

 120 zł. za 4 kolejne zajęcia 

1 trening tygodniowo x 1 godz.

 220 zł. za 8 kolejnych zajęć 

Pojedynczy trening

 40 zł

 

 • Pole Dance / Akrobatyka na rurkach

 

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

1 trening tygodniowo x 1 godz.

 100 zł. za 4 kolejne zajęcia 

2 treningi tygodniowo x 1 godz.

 160 zł. za 8 kolejnych zajęć 

Pojedynczy trening

 35 zł

 

Składki wpłacamy do 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy Klubu:

83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha, 02-743 Warszawa
W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: 
Składka lub karnet za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka klasę/szkołę lub nazwę grupy

NIE WPISUJEMY: „opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę”

 

UWAGI:

 • 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązuje przy opłacie składki na minum jeden miesiąc
 • Składki dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem grup wyczynowych, płatne są z góry i  liczone za kolejne zajęcia licząc od pierwszych, niezależne od ilości treningów, w jakich się uczestniczyło. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie.
 • Składki grup wyczynowych liczone są za miesiąc zajęć nie miesiąc kalendarzowy, niezależna od ilości treningów, w jakich uczestniczy dziecko
 • Składki wpłacamy na konto Klubu Sportowego Nr 

  83 1500 1865 1218 6011 0141 0000

 • Podane składki obowiązują do 30 czerwca 2017 r.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND