strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP 85

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 85
ul. Narbutta 14

 

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2017/2018:

Klasy 0-III poniedziałki, godzina 14.00 - 14.45 (Sala Teatralna w SP 85)

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnień do odbioru dzieci


Koszt 100 zł. za miesiąc zajęć

(składka za 4 kolejne lekcje, nie za miesiąc kalendarzowy) 

 

Zajęcia z Akrobatyki, Baletu, Disco, Tańca Towarzyskiego, Na Trampolinach i inne oraz zajęcia dla dorosłych znajdziesz

grafiku zajęć 2017/2017 odbywających się w Landzie

 

 

Pierwsze zajęcia są otwarte dla dzieci! 

Mogą przyjść, spróbować i zdecydować!

 

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha 26, Warszawa. W TYTULE PRZELEWU: składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka, klasę/szkołę (np. Ia/85)

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND