strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Grafik zajęć

 

SP

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 46
ul. Wałbrzyska 5

 

Grafik 2016/2017, START 12 września:

 

Taniec Nowoczesny, zajęcia odbywają się w SP 46, dwa razy w tygodniu

Klasy 0A, 0B, IA, IIA, IIC, IIIA

  • poniedziałki, godz. 13.55-14.40
  • środy, godz. 14.45-15.30

Klasy IB, IIB, IID, IIIB i IIIC

  • poniedziałki i środy godz. 9.50-10.35

Wyso­kość mie­sięcz­nych skła­dek za naukę tańca: 160 zł.
WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

 

Hip Hop i Break Dance w poniedziałki i środy, zajęcia odbywają się w sali 75 CH Land

  • 4-6 lat, godz. 17.00
  • 7-9 lat, godz. 18.00
  • 10 lat i starsi, godz. 19.00

Składka: 160 zł. miesięcznie

 

Zajęcia z AKROBATYKI, BALETU, DISCO, NA TRAMPOLINACH I INNE znajdziesz w grafiku 2016/2017

 Pierwsze zajęcia zawsze są otwarte dla dzieci! 
Mogą przyjść, spróbować i zdecydować!

 

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha 26, Warszawa. W TYTULE PRZELEWU: składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka, klasę/szkołę (np. Ia/46)

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND