strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć dla dzieci i młodzieży 2017/2018 w sali CH Land 

Zajęcia trwają do 20 czerwca!

Nowy grafik na zajęcia od września pojawi się wkrótce!

 

W sierpniu zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty wakacyjne inne zajęcia nie odbywają się:

szczegóły


Aby uzyskać informacje o zajęciach tanecznych dla dzieci i dostać zaproszenie na dni otwarte we wrześniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego!

 

Grafik z podziałem na dni tygodnia aktualny do 20 czerwca:

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek   Sobota   Niedziela

Wysokość SKŁADEK 2017/2018 REGULAMIN ZAJĘĆ DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU

Zobacz grafik zajęć dla DLA DOROSŁYCH

Grafik, który można sortować np. według przedziału wiekowego:

Wakacje z tańcem 2018

 

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ
NA ZAJĘCIACH

 

 ZGŁOSZENIE DZIECI

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND