strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć dla dorosłych 2017/2018 w CH Land 

Grafik zajęć może ulec zmianie!

 

Odwołane zajęcia:

22 listopada: Latino solo g. 19.00 oraz Formacja Latino g. 20.00 z Łukaszem Prochackim

 

NOWE ZAJĘCIA z Yuneskym rozpoczynają się od 13 listopada!!

 

Grafik z podziałem na dni tygodnia:

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek   Sobota   Niedziela

CENNIK      REGULAMIN                                                        Zobacz też GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI

Poniżej grafik, który można sortować np. według rodzaju zajęć:

 

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ
NA ZAJĘCIACH

 

ZGŁOSZENIE DOROSŁYCH

 

Prze­dział wie­kowyRodzaj zajęćPla­no­wane termin zajęćMiej­sce zajęćZapisz się
 dorośli Jum­ping Frog 

Taniec na tram­po­li­nach

Pro­wa­dzą:

Klaudia Furmańska (poniedziałek, środa rano), Monika Jarosińska (wtorek), Agnieszka Kania (środa wieczór), Alicja Malińska (czwartek) i Agnieszka Kania (środa wieczór) i inni

Poniedziałek,

godz.18.15, 19.15 (GOLD), 20.15

Wtorek, godz. 19.15

Środa godz. 19.30 i 20.30

Czwartek, godz. 19.15 i 20.15

dołącz do zajęć

 

NOWE GRUPY

Środa, g. 9.00 

Sobota, g.11.00

Niedziela, g. 10.00

START po zebraniu zapisów

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się
dorośli

Latino Mix

Pro­wa­dzi Jail­son De Oli­ve­ira

Wtorek, g. 20.00 

Czwartek, g. 20.00

dołącz do zajęć 

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się 
dorośli

Brasil Mix

Pro­wa­dzi Jail­son De Oli­ve­ira

Wtorek, g. 21.00 

Czwartek, g. 21.00 

Niedziela, g. 13.00

dołącz do zajęć

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się 
dorośli

Samba Brasil

Pro­wa­dzi Jail­son De Oli­ve­ira

Środa, g. 18.00

Niedziela, g. 14.00 

dołącz do zajęć 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

  zapisz się

dorośli

Bale­t / ta­niec kla­syczny

Prowadzi Małgorzata Dobrowolska

Sobota, g.12.00

średniozaawansowany

Sobota, g.13.00

początkujący

dołącz do zajęć

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

dorośli

Salsa solo

Pro­wa­dzi Yunesky

Poniedziałek, g. 18.00

Wtorek, g. 19.30

Czwartek, g. 17.30

START od 13 listopada

Land, sala 218

Land, sala 75

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Sanabanda

Pro­wa­dzi Yunesky

Wtorek, g. 18.30

Środa, g. 20.00

Piątek, g. 18.00

START od 13 listopada

Land, sala 75 

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Reggeton

Pro­wa­dzi Yunesky

Poniedziałek, g. 20.00

Wtorek, g. 17.30

Czwartek, g. 18.30

START od 13 listopada
Land, sala 75 średnia

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się
dorośli 

Salsa i Rueda de Casino PARY

Poprowadzą Yunesky i Yenny Torres

Środa, g. 20.45

Sobota, g. 12.00

START od 13 listopada

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

dorośli

Salsa Bachata

Pro­wa­dzi Yenny Torres

Środa, g. 19.45

Sobota, g.10.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Modern

Pro­wa­dzi  Agata Niedolistek

Środa, g. 20.00 

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

dorośli

Zumba 

Pro­wa­dzi Yenny Torres

 

Środa, g. 20.45

Sobota, g.11.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się

dorośli

Zumba GOLD

Pro­wa­dzi  Klaudia Furmańska

 

Środa, g. 10.00

START po zebraniu zapisów

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 
dorośli 

Zumba

Pro­wa­dzi  Klaudia Furmańska

Niedziela, g. 9.00

START po zebraniu zapisów

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Pole Dance

Prowadzi Monika Nowak

Wtorek, g. 19.00

początkujący

Czwartek, g. 19.00

początkujący

dołącz do grupy

 

Wtorek,g. 18.00

Czwartek, g. 18.00

POCZĄTKUJĄCY

Środa, g. 9.00

open

START po zebraniu zapisów

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się

dorośli

Pole Dance

Prowadzi Joanna Ziemczyk

Poniedziałek, g. 18.00

średnio zaawansowani

dołącz do grupy

 

Środa, godz. 17.00

początkujący

Środa, g. 18.00

średnio zaawansowani

START po zebraniu zapisów

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 
dorośli   Pole Dance

sobota, g. 9.00

sobota, g. 10.00

open

START po zebraniu zapisów

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się
dorośli 

Streching / Pilates

Prowadzi Marzena Mariańska

czwartek, g. 19.00-20.00

dołącz do grupy

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

dorośli

Taniec użytkowy DISCO PARY

open

Prowadzi Marcin Konecki

Wtorek, g. 20.15

Czwartek, g. 20.15

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Rock And Roll

średnio zaawansowani i zaawansowani

Prowadzi Marcin Konecki

Ponie­dzia­łek, g.20.00

Środa, g. 20.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Latino solo

choreografie miesięczne

zaawansowani

Prowadzi Marcin Konecki

Ponie­dzia­łek, g.19.00

Środa, g. 19.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Latino solo

jednorazowe choreografie

zaawansowani

Prowadzi Marcin Konecki

Piątek, g. 19.00

Sobota, g. 12.00

dołącz do grupy

Land, sala 75

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Sexy Dance

jednorazowe choreografie

Prowadzi Marcin Konecki

Wtorek, g.19.00

Czwartek, g. 19.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Jazz Dance

Prowadzi Małgorzata Grzywińska

Wtorek, g. 20.00

START po zebraniu zapisów

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  
dorośli

Taniec Towarzyski - użytkowy

Prowadzi Łukasz Prochacki

Środa, g. 18.00

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  
dorośli

Latino Solo open

początkujący i średnio zaawansowani

Prowadzi Łukasz Prochacki

Środa, g. 19.00

Piątek, g. 19.15

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  
dorośli

Formacja LATINO LADIES

zaawansowani

Prowadzi Łukasz Prochacki

Środa, g. 20.00

Piątek, g. 20.15

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  
dorośli

West Coast Swing

Prowadzą Anna i Piotr Makowieccy

Czwartek, g. 20.15

początkujący

Piątek, g. 20.00

średnio zaawansowani i zaawansowani

dołącz do grupy

 

Niedziela, g. 19.00

początkujący

Niedziela, g. 20.00

średnio zaawansowani i zaawansowani

Zajęcia niedzielne są dodatkowo płatne i nie wliczają się w karnety.

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

 

 

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  

16 lat i starsi

For­ma­cja 16+ 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, modern, kla­syka

zaawan­so­wana

Poniedziałek

g.16.30-18.00 taniec

Środa, g.19.30-21.00 klasyka

Piątek,

g.16.00-17.30 akrobatyka g.17.30-19.00 taniec

dołącz do grupy

sala w SP 107

 

sala 75 w Lan­dzie

sala 218 w Lan­dzie

zapisz się

  

dołącz do grupy -  oznacza, że grupa jest i można do niej dołączyć

START po zebraniu zapisów  - oznacza, że grupa się tworzy i gdy będzie wymagana ilość osób zajęcia ruszą.

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND