strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Grafik zajęć 2017 dla dorosłych w CH Land 

Grafik zajęć w tabelce PDF:

Zajęcia taneczne dla dorosłych, GRAFIK WAKACYJNY '2017

 

ZMIANY W GRAFIKU ZAJĘĆ YENNY NA SOBOTĘ i POLE DANCE oraz JAILSONA na niedzielę!!!

 

Grafik zajęć Fitness z Gym Planet w HAND to HAND

 

Grafik zajęć w tabelce z możliwością sortowania:

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

Prze­dział wie­kowyRodzaj zajęćPla­no­wane termin zajęćMiej­sce zajęćZapisz się
 dorośli Jum­ping Frog 

Taniec na tram­po­li­nach

poniedziałek, g. 18 i g.19

środa, g. 20

czwartek, g.19 i g. 20

dołącz do zajęć

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się
dorośli

Latino Mix

Pro­wa­dzi Jail­son De Oli­ve­ira

Wtorek, g. 20.00 

Czwartek, g. 20.00 

Piątek, g. 18.00

dołącz do zajęć

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się 
dorośli

Brasil Mix

Pro­wa­dzi Jail­son De Oli­ve­ira

Wtorek, g. 21.00 

Czwartek, g. 21.00 

Piątek, g. 19.00 

dołącz do zajęć

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się 
dorośli

Samba Brasil

Pro­wa­dzi Jail­son De Oli­ve­ira

Środa, g. 18.00 

dołącz do zajęć 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

  zapisz się

dorośli

Bale­t / ta­niec kla­syczny

średniozaawansowany

Prowadzi Małgorzata Dobrowolska

Sobota, g. 10.00

dołącz do grupy

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

dorośli

Salsa solo

Pro­wa­dzi Yenny Torres

Środa, g. 18.00 

Sobota, g. 11.00 ZMIANA GODZINY

dołącz do grupy

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Modern

Pro­wa­dzi  Agata Niedolistek

Środa, g. 20.00 

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

dorośli

Zumba 

Pro­wa­dzi Yenny Torres

 

Środa, g. 19.00 

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się

dorośli

Stret­ching z Fle­xi­line 

Pro­wa­dzi Oliwia Kukułka

 

Przerwa wakacyjna

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 
dorośli

Trening Obwodowy

Pro­wa­dzi Joanna

Przerwa wakacyjna

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  
dorośli Zdrowy Kręgosłup, Stretching

Pro­wa­dzi Joanna 

Przerwa wakacyjna

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się 
dorośli
Zdrowy Kręgosłup, Stretching

Pro­wa­dzi  Grzegorz 

Przerwa wakacyjna

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 
 zapisz się
dorośli

TBC

Pro­wa­dzi  Kaludia

Przerwa wakacyjna

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się
dorośli

Trening Interwałowy

Pro­wa­dzi  Natalia

Przerwa wakacyjna Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się
dorośli

ABT, Płaski Brzuch

Pro­wa­dzi  Patrycja

Przerwa wakacyjna Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się

dorośli

Pole Dance

Prowadzi Joanna Ziemczyk

Poniedziałek, godz. 18.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Taniec użykowy DISCO

Prowadzi Marcin Konecki

Wtorek g. 20.00

dołącz do grupy

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Rock And Roll

średnio zaawansowani i zaawansowani

Prowadzi Marcin Konecki

Ponie­dzia­łek i  Piątek g. 20.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Latino solo

choreografie miesięczne

Prowadzi Marcin Konecki

Ponie­dzia­łek i Środa g. 19.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Latino solo

jednorazowe choreografie

Prowadzi Marcin Konecki

 

Piątek, g. 19.00

Sobota, g. 12.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Sexy Dance

jednorazowe choreografie

Prowadzi Marcin Konecki

 

Wtorek i Czwartek g. 19.00

dołącz do grupy

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

dorośli

Jazz Dance

Prowadzi Maciej Rogulski

Wtorek i Czwartek g. 19.30

START 11.07

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  

dorośli

Taniec współczesny

Prowadzi Maciej Rogulski

 Wtorek i Czwartek g. 20.30

START 11.07

 

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  

16 lat i starsi

For­ma­cja 16+ 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, modern, kla­syka

zaawan­so­wana

Przerwa wakacyjna

 

sala w Lan­dzie

sala w Lan­dzie

sala w szkole

zapisz się

  

CENNIK

 REGULAMIN

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND