strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Grafik zajęć dla dzieci i młodzieży 2017 w sali CH Land 

Grafik zajęć z podziałem na poszczególne dni tygodnia, UWAGA GRAFIK NA SEZON 2017/2018 BĘDZIE DOSTĘPNY WKRÓTCE:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

Prze­dział wie­kowyRodzaj zajęćPla­no­wane termin zajęćMiej­sce zajęćZapisz się

03–5 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

początkujący

Sobota, g. 9.00

Prowadzi P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

03–5 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

początkujący 

i średniozaawansowany

Sobota, g. 10.00

Prowadzi P.
Małgorzata Dobrowolska

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się  
6-8 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

początkujący 

i średniozaawansowany

Sobota, g. 11.00

Prowadzi P. 
Małgorzata Dobrowolska

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się  

03–6 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

początkujący
i średniozaawansowany

Środa, g. 17.00

Lekcje prowadzi P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

06–8 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

początkujący 
i średniozaawansowany

Sobota, g. 10.00–11.00

Lekcje prowadzi  P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

08–9 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

średniozaawansowany

Piątek, g. 17.00–18.30

Lekcje prowadzi P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

10–11 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

średniozaawansowany
i zaawansowany

Piątek, g. 18.30–20.00

Lekcje prowadzi P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

12–15 lat

Bale­t / ta­niec kla­syczny

średniozaawansowany
i zaawansowany

Środa, g. 18.00–19.30

Lekcje prowadzi P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

16 i starsi

Bale­t / ta­niec kla­syczny

zaawansowany

Środa, g. 19.30–21.00

Prowadzi P. 
Jaonna Fituch

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

03–5 lat

Akro­ba­tyka

początkujący

Sobota, g. 10.00–11.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

06–8 lat

Akro­ba­tyka

początkujący

Sobota, g. 9.00–10.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

09 lat i starsi

Akro­ba­tyka

początkujący

 

Sobota, g. 11.00–12.30

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

08–9 lat

Akro­ba­tyka

średniozaawansowany 

Piątek, g. 18.30–20.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

5–9 lat  Akro­ba­tyka

początkujący i średniozaawansowany 

Piątek, g. 16.00–17.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

10–11 lat

Akro­ba­tyka

średniozaawansowany  
i zaawansowany

Piątek, g. 17.00–18.30

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

12 lat i starsi

Akro­ba­tyka

średniozaawansowany
i zaawansowany

Piątek, g. 20.00–21.30

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

09 lat i starsi

Akrobatyka na rurkach

Pole Dance KIDS

Ponie­dzia­łek, g. 16.00

Piątek, g. 16.00

Treningi prowadzi:

Joanna Ziemczyk

Land, sala 218

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

04–6 lat

Hip Hop i Break Dance

 

Ponie­dzia­łek i środa, g. 17.00

start po zebraniu zapisów

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

07–9 lat

Hip Hop i Break Dance

Ponie­dzia­łek i środa, g. 18.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

10 lat i starsi

Hip Hop i Break Dance

Ponie­dzia­łek i środa, g. 19.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

8 lat i starsi

Hip Hop i Break Dance

Sobota, g. 13.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

 zapisz się 

04–5 lat

Mix Dance
(disco, jazz, cho­re­ogra­fia)

Ponie­dzia­łek i środa, g. 17.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

06–8 lat

Mix Dance
(disco, jazz, cho­re­ogra­fia)

Ponie­dzia­łek i środa, g. 18.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

09 lat i starsi

Disco Dance

Czwar­tek, g. 18.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

12 lat i starsi

Taniec Nowo­cze­sny
(Jazz, Modern)

Wtorek i czwar­tek, g. 19.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się 

068-15 lat

Tram­po­liny dla dzieci

Jumping Frog

Wtorek i czwar­tek, g. 18.00

 

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

06–8 lat

For­ma­cja KIDS 2016/2017 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, disco

śred­nio­za­awan­so­wana

Wtorek, g. 17.00–18.30

Czwar­tek, g. 17.00–18.30

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

07–10 lat

For­ma­cja KIDS 2016 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, disco

śred­nio­za­awan­so­wana

Wtorek, g. 18.30–20.00

Czwar­tek, g. 18.30–20.00

Land, sala 75

ul. Wał­brzy­ska 11

zapisz się

0811 lat

For­ma­cja DZIECI 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, modern, disco, akro­ba­tyka, kla­syka
śred­nio­za­awan­so­wana

Ponie­dzia­łek, g. 17.15–18.45

Środa, g. 18.00–20.00

Piątek, g. 17.00–20.00

sala w SP 107

sala w SP 107 

sala w Lan­dzie

 

 

zapisz się

12–15 lat

For­ma­cja JUNIORZY 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, modern, kla­syka

zaawan­so­wana

Ponie­dzia­łek, g. 18.45–20.15

Środa, g. 18.00–19.30 młodsi

Środa, g. 19.30–21.00 starsi

Piątek, g. 17.00–18.30

sala w szkole

sala w Lan­dzie

sala w Lan­dzie 

sala w szkole 

zapisz się

16 lat i starsi

For­ma­cja 16+ 

grupa wyczy­nowa, tur­nie­jowa

jazz, modern, kla­syka

zaawan­so­wana

Wtorek, g. 20.00–21.30

Środa, g. 19.30–21.00

Piątek, g. 18.30–20.00

 

sala w Lan­dzie

sala w Lan­dzie

sala w szkole

zapisz się
0811 lat 

 For­ma­cja Flow Dance

grupa, tur­nie­jowa

disco dance, hip hop 

śred­nio­za­awan­so­wana

 

Piątek, g. 17.30–19.00

Sobota, g. 11.00–12.30

sala w Lan­dzie

sala w Lan­dzie

 zapisz się

  

Pierw­sze zaję­cia zawsze są otwarte i bezpłatne! Można przyjść, spró­bo­wać i zde­cy­do­wać! *
* UWAGA! Nie dotyczy trampolin Jumping Frog (jedne zajęcia 30 zł) i Stret­ching z Fle­xi­line (jedne zajęcia 40 zł).
CENNIK

 

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND