strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Karnety 2017 na zajęcia dla dorosłych

 

 Zajęcia taneczne z wyjątkiem Pole Dance

Ilość treningów w tygodniu

Opłata miesięczna

Promocja "WAKACJE 2017"
obowiązuje na karnety zakupione
w dniach 26.06-31.08.2017 r.
Ważność karnetu 1 miesiąc od daty zakupu.

1 trening tygodniowo
x 1 godz.

120 zł. za 4 kolejne zajęcia 

100 zł. za 4 kolejne zajęcia 

1 trening tygodniowo 
x 1,5 godz

130 zł. za 4 kolejne zajęcia

120 zł. za 4 kolejne zajęcia 

2 treningi tygodniowo
x 1 godz.

220 zł. za 8 kolejnych zajęć 

160 zł. za 8 kolejnych zajęć 

3 treningi tygodniowo
x 1 godz.

300 zł. za 12 kolejnych zajęć

200 zł. za 12 kolejnych zajęć

4 treningi tygodniowo
x 1 godz.

360 zł. za 16 kolejnych zajęć

300 zł. karnet OPEN na wszystkie zajęcia dla dorosłych, ważny 1 miesiąc od daty zakupu
5 treningów tygodniowo
x 1 godz.

400 zł. za 20 kolejnych zajęć

300 zł. karnet OPEN na wszystkie zajęcia dla dorosłych, ważny 1 miesiąc od daty zakupu
Pojedynczy trening x 1 godz.

40

30 zł.

Pojedynczy trening x 1,5 godz.

50 zł

35 zł. 

 

Pole Dance

Opłata miesięczna

Promocja "WAKACJE 2017"
obowiązuje na karnety zakupione 
w dniach 26.06-31.08.2017 r.
Ważność karnetu 1 miesiąc od daty zakupu.

120 zł. za 4 kolejne zajęcia 

100 zł. za 4 kolejne zajęcia 

200 zł. za 8 kolejnych zajęć 

160 zł. za 8 kolejnych zajęć 

35 zł. Pojedynczy trening

nie dotyczy

  

Karty Partnerskie

Nazwa karty

Dopłata do karty

Kolejne zajęcia tego samego dnia

Kaucja*

MultiSport Plus

Bez dopłat

15 zł. za każde następne zajęcia 

30 zł. na zajęcia Pole Dance i Jumpin Frog

FitProfit

Bez dopłat

15 zł. za każde następne zajęcia

30 zł. na zajęcia Pole Dance i Jumpin Frog

FitSport

Bez dopłat 

15 zł. za każde następne zajęcia

30 zł. na zajęcia Pole Dance i Jumpin Frog

OK System

5 zł.

15 zł. za każde następne zajęcia

30 zł. na zajęcia Pole Dance i Jumpin Frog

*Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zapisania się Uczestnika na wybrane zajęcia i nieprzybycie na nie bez wcześniejszego powiadomienia. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się, telefonicznie lub mailowe, przekazanie informacji Szkole Tańca najpóźniej do godziny 12.00 danego dnia lub w przypadku zajęć przedpołudniowych do godziny 22.00 dnia poprzedniego. Niewykorzystana kwota kaucji jest zwracana Posiadaczowi Karty w momencie rezygnacji z zajęć w Szkole Tańca. (§ 4, pkt 4b Regulaminu Zajęć dla Dorosłych)

 

UWAGI:

  • 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przy wykupieniu karnetu na minimum jeden miesiąc
  • Karnety płatne są z góry, za kolejne zajęcia licząc od pierwszych. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie. 
  • Ewentualną nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do godziny 12.00 danego dnia lub w przypadku zajęć przedpołudniowych do godziny 22.00 dnia poprzedniego, jest to warunek do możliwości "odpracowania" nieobecności na innych zajęcia w okresie ważności posiadanego karnetu. (§ 3, pkt 9 Regulaminu Zajęć dla Dorosłych)
  • Opłaty za karnety dla dorosłych dokonujemy gotówka w recepcji lub przelewem na rachunek bankowy Nr 50 1020 5558 1111 1146 0940 0042 wpisując imię i nazwisko oraz rodzaj karnetu.
  • Cennik obowiązuje do 31 sierpnia 2017 r.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND