strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Aktualności

 

Dodatkowe treningi Formacja Dzieci

Dodatkowe treningi dla Formacji Dzieci

więcej

KURS TAŃCA DLA NARZECZONYCH

Zapraszamy!!!

więcej

Walentynkowy tydzień dla dorosłych

Z okazji Walentynek w tygodniu 12-17 lutego obowiązują promocyjne ceny  na zajęcia dla dorosłych!

więcej

Nabór do nowej Formacja KIDS 2018

Do nowej Formacji „KIDS 2018” zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tańcu i akrobatyce, występować na pokazach i zawodach tanecznych, nawiązywać nowe znajomości i dobrze się bawić!

więcej

Zimowe Warsztaty w Landzie 2018

szczegółowe informacje

 

o warszatach

Składki Formacji za styczeń

Wysokość składki dla Formacji za styczeń nie ulega zmianie!

więcej

Zajęcia w styczniu / ferie / warsztaty

plan zajęć w styczniu!!!

więcej

FORMACJA JUNIORÓW

Formacja "La La Land" i Grupa "Madame Tussaud" - zajęcia z Panią Anetą 

więcej

Ferie Świąteczne, przerwa w zajęciach, Nowy Rok

Zajęcia dla dzieci i dorosłych odbywają się do 21 grudnia włącznie (zarówno te w CH Land jaki  w Szkołach)

 

Start zajęć w CH Land 3 stycznia 2018 r. 

Start zajęć w szkołach 2 stycznia 2018 r.

Mistrzostwa Mokotowa 2017

25 listopada

w kalendarzu program i lista naszych tancerzy

 

więcej

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND