strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Aktualności

 

Puchar Warmii i Mazur NIDZICA 2018

Nowe informacje (aktualizacja dnia 17.04, godz. 14.15)

Szczegóły

Jazz Dance, Konin i Puchar Polski

Do dnia 25 kwietnia należy zadeklarować udział (lub nie) i dokonać pierwszych wpłat na Jazz Dance, Konin i Puchar Polski.

więcej

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance

Szczegóły

Do czasu Mistrzostw:
Formacja Dzieci Jazz trening w środy wydłużony do g. 20.00,
Grupa Dzieci Jazz treningi w środy 20.00-20.30

Zmiany w treningach 6 kwietnia (piątek)

Zmiany dotyczą Formacji 16+ i tancerzy jadących do Kleszczowa:

Harmonogram prób w dniu 6 kwietnia

Mistrzostwa Show Dance Kleszczów 2018

nowe szczegóły

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Zajęcia nie odbywają się:

DLA DZIECI* w dniach 29 marca - 3 kwietnia (włącznie)

DLA DOROSŁYCH w dniach 30 marca - 2 kwietnia (włącznie)

*nie dotyczy przygotowań do Mistrzostw Show Dance

Turniej Tańca CLASSIC DANCE PARTY

UWAGA!!!
Jest nowy harmonogram przejazdu!!!

SZCZEGÓŁY

Master Class

Zajęcia MASTER CLASS wznowimy dopiero po Mistrzostwach Show Dance

Jazz Dance lub dopiero we wrześniu

ASTERIADA 2018

Kilka ważnych informacji

więcej

UCSIR DANCE 2018

Nasze propozycje do udziału w UCSiR DANCE 2018 (niedziela, 11 marca)

więcej

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND