strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Aktualności

 

HAND to HAND SHOW 2018

Zaczynamy o godzinie 9.40

Harmonogram występów

Lato 2018 z tańcem i akrobatyką

Znamy już plan dnia na termin 25-29 czerwca:

Szczegóły

POKAZY TAŃCA...

17 czerwca

szczegóły

KONIEC SEZONU TANECZNEGO 2017/2018

Powoli kończymy sezon...

Sprawdź terminy zakończenia zajęć w szkołach i w landzie!

dla dzieci i dla dorosłych!

więcej

PIKNIKOWA SOBOTA 9 czerwca

Na sobotę 9 czerwca mamy zaplanowane pokazy:

1. Przedszkole "Niegocińskie Skrzaty", ul. Niegocińska 9, zbiórka g.9, występ g.10

2. SP 46 ul. Wałbrzyska 5, występ zaraz po przedszkolu ok. g.11

3. Dni Ursynowa zbiórka pod Kopą Cwila g.15 przy naszym namiocie, występ ok. 16

szczegóły

W związku z wyjazdem do Konina...

Środa, 6 czerwca, treningi dzieci i juniorów w SP 107 są odwołane.

Piątek, 8 czerwca:
- wszystkie zajęcia z P. Gosią są odwołane.
- 17.30 lekcja klasyki jest odwołana
- 16.00 trening akrobatyki przełożony na g. 17.30
- 19.00 trening akrobatyki zgodnie z planem + dla dzieci i juniorów, którzy nie jadą do Konina

RODO w HAND to HAND

Informacje dotyczące wdrożenia RODO w HAND to HAND

więcej

długi weekend 31 maja - 3 czerwca

Zajęcia w tych dniach nie odbywają się!!!

Plany występów maj-czerwiec 2018

Tabelka

POKAZ TAŃCA w Ogrodach Szpitala MSW

Szczegóły

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND