strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Aktualności

 

ZMIANY W GRAFIKU WAKACYJNYM!!!

ZMIANY ZAJĘĆ Pole Dance, Yenny i Jailsona!!!

więcej

Nowe zajęcia dla dorosłych!!!

ZAPRASZAMY!!!

więcej

Wakacyjna przerwa w zajęciach Fitness z Gym Planet

W wakacje, tj. od 26 czerwca 2017 r., zajęcia Fitness z Gym Planet NIE ODBYWAJĄ SIĘ

więcej

ZAKOŃCZENIE SEZONU TANECZNO – AKROBATYCZNEGO 2016/2017

Zajęcia dla dzieci i dorosłych!

więcej

Wielka Parada 40-lecia Ursynowa

Szczegóły

Najbliższe dni

Najbliższe dni zapowiadają się bardzo pracowicie dla naszych formacji :)

więcej

Zaświadczenia lekarskie

Wszystkie dzieci trenujące taniec w naszych formacjach objęte są wymogiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tańca.

SZCZEGÓŁY

Nabór do nowej Formacji „Kids 2017/2018”

Klub Sportowy „HAND to HAND 1” ogłasza nabór do nowej Formacji „Kids 2017/2018”. Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat, które chcą rozwijać umiejętności w grupie bardziej zaawansowanej i brać udział w turniejach oraz występach tanecznych.

więcej

HAND to HAND SHOW 2017

„HAND to HAND SHOW 2017” odbę­dzie się w dniu 13 maja (sobota). Będzie to czas na zapre­zen­to­wa­nie się wszyst­kich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć.
Czy ktoś z rodziców mógłby nagrać wszystkie prezentacje do późniejszej "obróbki" ? (jak ktoś, coś to proszę o info na taniec@handtohand.pl)

więcej

PROMOCJA! - w maju karnet za pół ceny

Tylko w maju zakupisz karnet na zajęcia za połowę ceny.
Skorzystaj z promocji i zacznij ćwiczyć już dziś.

więcej

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND