strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Aktualności

 

Zajęcia w szkołach

Znamy już termin zajęć w szkołach:

WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ STARTUJE 11 września!!!

Jeszcze tworzymy grupy POLE DANCE kids i TRAMPOLINY dla dzieci oraz Zumba kids (tutaj start pod koniec września)!!!

więcej

UWAGA UWAGA!!! CASTING DO FORMACJI!!!

ZAPRASZAMY!!!

9 września, sala 218 CH Land!!!

więcej

SEZON TANECZNY 2017/2018

ZAPRASZAMY od soboty 9 września na zajęcia!

więcej

LETNI OBÓZ TANECZNY „IWONICZ 2017”

Wyjazd z Warszawy 13 sierpnia 2017 r. (niedziela) Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przed „Małym Landem” (drugi parking od ul. Wałbrzyskiej, ten bez szlabanu)

 

Kilka przypominek:

więcej

Wakacyjna przerwa w zajęciach Fitness z Gym Planet

W wakacje, tj. od 26 czerwca 2017 r., zajęcia Fitness z Gym Planet NIE ODBYWAJĄ SIĘ

więcej

ZAKOŃCZENIE SEZONU TANECZNO – AKROBATYCZNEGO 2016/2017

Zajęcia dla dzieci i dorosłych!

więcej

Wielka Parada 40-lecia Ursynowa

Szczegóły

Najbliższe dni

Najbliższe dni zapowiadają się bardzo pracowicie dla naszych formacji :)

więcej

Zaświadczenia lekarskie

Wszystkie dzieci trenujące taniec w naszych formacjach objęte są wymogiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tańca.

SZCZEGÓŁY

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Ferie zimowe z tańcem 2018

 

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND