strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Aktualności

 

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2018

więcej

URSYNOWSKI Master Dance Cup 2018

08:30 Zbiórka dla Formacji DZIECI

09:15 Zbiórka dla Formacji KIDS (stary skład)

10:50 Zbiórka dla Formacji FLOW DANCE i JUNIORZY

więcej

Badania Lekarskie

SZCZEGÓŁY

World Show Dance Cups RIESA 2018

Próby w niedzielę, 21 października:
MIEJSCE: duża sala 218 CH Land 

POZOSTAŁE INFORMACJE

DZIEŃ OTWARTY DLA DOROSŁYCH

Zajęcia dla osób nowych i początkujących!

więcej

Zajęcia dla SENIORÓW

Seniorów zapraszamy również na zajęcia, które będą odbywały się do godz. 16.55. Akceptujemy kartę Multisport SENIOR !!!

Obecnie zbieramy zapisy chętnych, o terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy zapisane osoby SMS'em

Formularz zapisu dla SENIORÓW

Mistrzostwa Ursynowa, 29 września 2018 r.

Szczegóły

Zajęcia taneczne w szkołach

Znamy już terminy zajęć w niektórych naszych szkołach:

SP 33 SP 46 SP 85 SP 107 SP 146 SP 271 SP 310  SP 313 SP 340

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Do piątku (14 września) wszystkie zajęcia są bezpłatne, czyli dzieci mogą jeszcze „spróbować” jak jest na różnych, pełnowymiarowych zajęciach i ostatecznie zdecydować które wybiorą (bezpłatny tydzień nie dotyczy treningów formacji)

więcej

Formacje KIDS, DZIECI, JUNIORZY

Wszystkie treningi zaczynamy od dnia 10 września włącznie

więcej

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND